Eurobankier.pl
+ START + REJESTRACJA + UWAGI + BANKIER SMS Kredyty, konta, lokaty PRODUKTY FINANSOWE  

Podaj symbol(e)>


Symbole
WiadomościRynekEuroKredytyGospodarkaTwój portfelSpołecznośćEdukacja
        EDUKACJA

Poradniki


Inwestowanie  

Futures  
Analiza techniczna  
Fundusze  
Obligacje  
Waluty  
Opcje  

Finanse osobiste  

Konta  
Karty  
Kredyty  
Emerytury  
Podatki  
Lokaty  
Ubezpieczenia  
 
  Źródło: Bankier.pl 2003-06-06 12:13

SKOK-i jako alternatywa dla naszych oszczędnościW dobie spadającego oprocentowania, niewiele banków ma do zaoferowania atrakcyjne lokaty. Wciąż jednak wielu klientów obawia się szukać zysku z oszczędności poprzez inwestycje np. w fundusze inwestycyjne. Rozwiązaniem może być założenie lokaty w jednej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

1.Alternatywa dla banków
2.Historia i zasady działalności
3.Bezpieczeństwo powierzonych środków
4.Inne usługi
5.Kasy na świecie


3. Bezpieczeństwo powierzonych środków


Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zbudowały własny system ochrony oszczędności. Jednym z celów Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) jest ochrona oszczędności złożonych przez członków Kas. Dla jego realizacji działa Program Ochrony Oszczędności. W ramach Programu oszczędności członków SKOK-ów są objęte ubezpieczeniem do wysokości 22 500 EURO (od 1 stycznia 2003 roku).

Program Ochrony Oszczędności realizowany jest przez dwie instytucje. Kasa Krajowa ustala normy dopuszczalnego ryzyka i zarządza Funduszem Stabilizacyjnym. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK (TUW SKOK) ubezpiecza oszczędności zgromadzone w Kasach.

Stały nadzór i kontrola ze strony Kasy Krajowej nad wszystkimi SKOK-ami sprawiają, że spółdzielcze kasy postrzegane są powszechnie jako wiarygodna instytucja finansowa. System SKOK w Polsce należy rozpatrywać jako całość złożoną z wzajemnie uzupełniających się elementów, które w pełni gwarantują bezpieczeństwo działających Kas. Oznacza to w praktyce, że jeśli jedna z kas stanie się niewypłacalna, jej zobowiązania przejmuje inna i staje się to automatycznie.

Podobnie jak w przypadku banków sporne kwestie można rozstrzygać przy pomocy arbitrażu. 28 października 2002 r. Zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej podpisał ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej porozumienie w sprawie powołania Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego (SAK). Arbitraż działa przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni. Zasady działania SAK określa Regulamin Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego.
Postępowaniem przed SAK mogą zostać objęte spory powstałe po dniu 1.10.2002 r. w których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000 zł. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.
Postępowanie przed Arbitrem wszczyna się na wniosek. Wniosek wnosi się na piśmie (zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej) przez złożenie go bezpośrednio w Biurze Arbitra lub przesyła pocztą na jego adres:

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6
81-455 Gdynia.


Wnioski o wszczęcie postępowania rozpatrywane są po uiszczeniu wpisu w kwocie 50 zł, a w przypadku kiedy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50-20 zł. Wnioski nieopłacone w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia podlegają zwrotowi. Wpłat wpisu dokonuje się na rachunek:

PKO S.A. I/o Gdańsk
12401242-4048963-2700-411112-001


Do wniosku o wszczęcie postępowania wnioskodawca dołącza dokument stwierdzający, iż postępowanie reklamacyjne w kasie zostało zakończone bądź oświadczenie, iż nie otrzymał odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dnia od dnia złożenia reklamacji.
Wniosek może zostać odrzucony, gdy spór został rozstrzygnięty lub jest rozstrzygany przed sądem lub statut Kasy, której dotyczy wniosek przewiduje rozstrzygnięcie sporu w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego. W przypadku odrzucenia wniosku wpis nie podlega zwrotowi.

Jeżeli orzeczenie zapadło na korzyść wnioskodawcy, Kasa zwraca wnioskodawcy równowartość kwoty wpisu. W przypadku zawarcia przez strony ugody Kasa zwraca wnioskodawcy połowę uiszczonego wpisu. Orzeczenie Arbitra jest dla kasy ostateczne. Kasa obowiązana jest wykonać orzeczenie Arbitra w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wypisu orzeczenia. Orzeczenie nie jest ostateczne dla wnioskodawcy; wnioskodawca niezadowolony z rozstrzygnięcia może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Dotąd do arbitrażu trafiły cztery skargi, wszystkie zostały odrzucone, gdyż nie kwalifikowały się do rozpoznania ze względu na wcześniej zasądzone wyroki.

POPRZEDNIA:
Historia i zasady działalności
NASTĘPNA:
Inne usługi
 
  Dodaj swoją opinie na ten temat...

 
WiadomościRynekEuroCentrum transakcyjne
GospodarkaTwój portfelEdukacjaSpołeczność
ReklamaO firmie
© Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyrights Bankier.pl 2000 - 2016
Bankier.pl
 

Zobacz również: Konta osobiste | Kursy walut | Waluty OnLine | Karty kredytowe | Kredyty | Szybkie Kredyty | Dobre Kredyty
Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.  Informacja o cookies