Eurobankier.pl
+ START + REJESTRACJA + UWAGI + BANKIER SMS Kredyty, konta, lokaty PRODUKTY FINANSOWE  

Podaj symbol(e)>


Symbole
WiadomościRynekEuroKredytyGospodarkaTwój portfelSpołecznośćEdukacja
        EDUKACJA

Poradniki


Inwestowanie  

Futures  
Analiza techniczna  
Fundusze  
Obligacje  
Waluty  
Opcje  

Finanse osobiste  

Konta  
Karty  
Kredyty  
Emerytury  
Podatki  
Lokaty  
Ubezpieczenia  
 
  Źródło: Jan Mazurek 2008-10-16 10:45

Kontrakty terminoweDwie strony umawiają się na dostawę czegoś, po jakiejś cenie, w jakimś czasie. To jest kontrakt terminowy. Umowa ta ma swoją wartość, można więc nią handlować, na giełdzie lub innym rynku.

1.Pojęcie kontraktu terminowego
2.Pojęcia podstawowe
3.Przykłady kontraktów terminowych


2. Pojęcia podstawowe


Aktywo bazowe jest to towar, instrument finansowy, waluta czy miara wielkości ekonomicznej, od którego ceny jest zależny kurs kontraktu terminowego. Dziś handluje się kontraktami na różne aktywa, m.in.: płody rolne, ropę naftową, gaz, złoto, srebro, platyna, pallad, miedź, indeksy giełdowe, papiery wartościowe, stopy procentowe a także pogodę.

W praktyce w grę wchodzą jednak tylko takie aktywa, których rynek gotówkowy charakteryzuje się wysokim stopniem płynności. W większości przypadków celem zawierania transakcji nie jest fizyczna dostawa towarów, a jedynie bieżący obrót kontraktami.

Wielkość kontraktu

Wielkość kontraktu stanowi minimalną, niepodzielną ilość towaru, która może być przedmiotem transakcji terminowej, np. 100.000 EUR, 100 akcji KGHM, 50 ton półtusz wieprzowych, 1000 baryłek ropy naftowej, 1,5 mln PLN dla WIBOR, 100 ton miedzi, 100 uncji złota, 10.000 buszli kukurydzy.

Wartość kontraktu

Wartość kontraktu stanowi bieżącą wartość aktywów, na które opiewa kontrakt. Metoda obliczania wartości kontraktów jest określana przez każdą giełdę, która określa odpowiedni mnożnik.

Tabela 1. Przykłady obliczeń wartości kontraktów

Kontrakt
Kurs/cena
Mnożnik
Wartość kontraktu
FW20 H9
3.155 pkt
10 PLN
31.550 PLN
FKGHM M9
102,50 PLN
100 akcji
10.250 PLN
DJIA 10$
12.950 pkt
10 USD/pkt
129.500 USD
UXJUN08 (WGT)
2,1940 USDPLN
10.000 USD
21.940 PLN
Soja (CBOT)
9,50 USD/bu
5.000 bu
47.500 USD


Termin realizacji kontraktu

Jest to określony dzień miesiąca (np. trzeci poniedziałek, druga środa ustalonego miesiąca), w którym ma miejsce ostatnie notowanie kontraktu oraz ostateczne rozliczenie lub dostawa. Zazwyczaj terminy realizacji kontraktów nie przekraczają 12 miesięcy.

Minimalna zmiana ceny (tick)

Jest to minimalna wielkość zmiany notowania kontraktu podobnie, jak pips na foreksie. Na podstawie wielkości kontraktu można określić wartość jednego ticka.

Na przykład dla kontraktu terminowego na 100.000 USDPLN dla dokładności notowań 0,0001 PLN/USD, jeden tick jest wart 10 PLN.

Dla kontraktu terminowego na pszenicę notowanego na CBOT o wielkości 50.000 buszli przy mnożniku ¼ centa za buszel wartość pip wynosi 12,50 USD.

Data wygaśnięcia kontraktu jest ostatnim dniem jego handlu. W tym też dniu następuje ostateczne rozliczenie i zamknięcie otwartych pozycji przez Izbę Rozrachunkową po ostatecznej cenie rozliczeniowej. Cena ta jest ustalana przez izbę w oparciu o cenę aktywa bazowego o określonej godzinie w dniu wygaśnięcia kontraktu.

Depozyt zabezpieczający - zawierając transakcję obie strony wpłacają do izby rozrachunkowej depozyt zabezpieczający. Wysokość depozytu jest ustalana przez izbę na podstawie różnych czynników w rynkowych. Generalną zasadą jest aby jego wysokość wystarczała na pokrycie dziennych zmian wartości kontraktu. Im wyższa zmienność rynku tym wyższy depozyt.


POPRZEDNIA:
Pojęcie kontraktu terminowego
NASTĘPNA:
Przykłady kontraktów terminowych
 
  Dodaj swoją opinie na ten temat...

 
WiadomościRynekEuroCentrum transakcyjne
GospodarkaTwój portfelEdukacjaSpołeczność
ReklamaO firmie
© Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyrights Bankier.pl 2000 - 2016
Bankier.pl
 

Zobacz również: Konta osobiste | Kursy walut | Waluty OnLine | Karty kredytowe | Kredyty | Szybkie Kredyty | Dobre Kredyty
Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.  Informacja o cookies